Muslinger

Muslinger er et bløddyr (Mollusk), der består af 2 skaller og lever i vand. De lever af mikroorganismer i vandet. Blåmuslinger lever på stenet bund og sætter sig fast. De unge blåmuslinger gyder 7-8 millioner æg og de ældre op til 40 millioner.
I løbet af de første dage i muslingens liv udvikler den sig og hæfter fast og bygger sin skal. Det tager ca. 14 dage i alt. Herefter sætter den en ”ring” uden på den eksisterende skal hver gang den vokser. Det er de ringe der kan anes på skallen. Den helt unge blåmusling er ca. 0,5 cm lang.

Blåmuslingen (Mytilus edulis) kan blive op til 10 cm lang. Den har karakteristiske sort-blå-violette og glatte ovale skaller. Blåmuslingen er meget udbredt i det danske farvand og du kan finde den både i saltvand og brakvand. Blåmuslingen kaldes også pælemusling, Det latinske navn edulis betyder spiselig.

Hver musling filtrerer ca. 200 liter vand på et døgn, det giver bedre mulighed for at fx ålegræs kan gro, det og det giver bedre vandkvalitet. Muslingerne renser for mikro alger. Den lever i klynger oftes siddende på pæle, eller sten. Blåmuslingen hæfter sig fast ved hjælp af hæftetråde, også kaldet byssustråde. Disse tråde dannes i en kirtel, der sidder i på muslingens fod. 

Tang

Alt tang i Danmark er spiseligt, tang kaldes også makroalger. De findes som rød, grøn og brunalger. Tang har ikke rødder, men hæfter sig fast på noget hårdt. Tang bruges allerede i dag i stor stil i fødevareindustrien. Der er meget forskellig slags tang i de danske farvande. Kun få bliver brugt i madlavningen. Det er blandt andet sukkertang, savtang, blæretang, fingertang, søl og ikke mindst søsalat.

Tang kan bruges direkte i madlavningen, eller det kan tørres og derefter bruges som et krydderi. Kort sagt, der er mange muligheder. Derudover er tang fyldt med protein (aminosyrer) og derfor er blandt andet veganere og vegetarer glade for tang.

Sukkertang er den type tang som passer bedst til os når det kommer til dyrkning. Den kan nemlig dyrkes på reb og egner sig derfor godt til en maritim nyttehave.

Ålegræs som der findes rigtig meget af i Grønsund er ikke tang, men derimod en plante.