Starten af Grønsund Havhave

Grønsund Havhave er en relativ ny forening. Den dannet på en stiftende generalforsamling i november 2020. 

Det hele startede med af Mads (formand) fik en god ide og søgte om tilladelse til at sætte nogle muslingeliner op i Grønsund. Derfra kom der kontakt til  Havhøst, som hjælper foreninger som vores med at komme i gang. Der findes flere Havhaver rundt om i Danmark. Du finder de  andre på HAVHØST hjemmesiden. 

Mads fik samlet en gruppe mennesker, med interesse for at frembringe rene, sunde og velsmagende havfødevarer til sig selv og hinanden (ikke kommercielt), samt et ønske om at modarbejde klima- og biodiversitetskrisen. Derefter blev foreningen stiftet sidst i  2020. Her blev vores vedtægter vedtaget og det blev besluttet at  vi vil dyrke muslinger fra et platformsanlæg. Før vi kan komme rigtig i gang, skal platformen bygges og søsættes. Det forventer vi bliver i løbet af sommeren 2021. 

En anden opgave er at se på vandkvaliteten i farvandet for at finde ud af hvor det er bedst egnet til at starte en maritim nyttehave. Her ses på vandgennemstrømning, næringsstoffer og eventuel forurening. 

Vi skal også bruge lidt flere midler end det vi forventer kommer ind via kontingenter. De skal bruges til at bygning af platform, udstyr og undersøgelser, derfor er vi også i gang med at ansøge diverse fonde. 

Opgaver i foreningen:

Vi vil iværksætte arbejdsgrupper, med forskellige opgaver. Store som små. Vi vil sørge for at de kvalifikationer og den viden vores medlemmer har kommer til sin ret. Du kan altså bidrage med det du er god til og i et omfang der passer ind i dit liv. 

Nogle af de opgaver der skal løftes er: 

  • “Såning” af muslinger 
  • Pasning og pleje af muslinger 
  • Omstrømpning 
  • Høst, spise og nyde 
  • Formidling til skoler, turister og lokale
  • Planlægning af og deltagelse i maritime arrangementer i lokalområdet
  • Snak, hygge og forplejning 

Grønsund Havhave er udover muslinger og tang også et fællesskab hvor vi selvfølgelig skal  grine, slappe af og forhåbentlig nyde en masse muslinger og den sunde tang.