Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Kære Medlem af Grønsund Havhave


Det er blevet tid til at holde Generalforsamling i Grønsund Havhave. Derfor indkaldes der hermed til
Generalforsamling fredag den 8. marts 2024 kl 18.00
i SMG-klubhus, Jernbanestien 1, 4850 Stubbekøbing. 

I forbindelse med generalforsamlingen byder vi på et dejligt mål7d mad lavet på de skønneste muslinger. Derfor er tilmelding nødvendig.
Send en mail til MADS hvis du deltager. mads2@netbox.be
Tilmelding gerne senest 2/3-2024.

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være foreningen i hænde senest 2 uger før Generalforsamlingen, senest den 24/2-2024 på mads2@netbox.be

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsæSelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen
Kasserer Per Thomsen (villig til genvalg)
Sekretær Birger Bagger Mikkelsen (villig til genvalg)
6. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Per Sørensen, 1. suppleant
Pia Bro Christoffersen, 2. suppleant
Begge er villige til genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Finn Jørgensen villig til genvalg
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen spiser vi muslinger og hygger med et glas vin.
(Husk at melde dig til hos Mads)

Vel mødt
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Medlemsmøde i Havhaven lørdag den 11. november 2023

Lidt stemningsbilleder fra Havhavens årlige medlemsmøde, hvor 40 medlemmer blev bespist og fik info fra formand Mads og tangansvarlig Finn. En særdeles hyggelig aften i Havhaven med god stemning og super dejlig mad.

Officiel indvielse af Grønsund Havhave til Havnens dag den 10. juni 2023

Se den flotte film, produceret af Benjamin K.B. Jørgensen, fra dagen hvor Borgmester Simon Hansen officielt indviede Grønsund Havhave. 

Japansk besøg torsdag den 11. maj 2023

Idag havde vi et super godt studiebesøg.
Vi havde en del Japanske gæster forbi Havhaven, de var både meget interesserede og imponerede over den måde vi driver foreningsliv i DK og ikke mindst den danske hygge 😉👍🏼🙏🏼

Havhaven får fint besøg den 11.5.

Her et klip fra det friske vejr den 4.5.23.

…og et anlæg der er ved at blive færdiggjort

Havhavens Muslinge-platform bygges

Grønsund Havehaves flittige arbejdssjak er i gang med at bygge muslinge-platformen. 
Her vil der blive ført liner og hængt “strømper” på hvor muslingerne skal vokse sig store og spiseklar. 
Fra platformen kan derogså formidles omkring havhaven og muslinger.